Esemény - Közösségi rendezvények

Záró rendezvény – Veszprém – 2021. május 26.


Sajtóközlemény

A Veszprém Megyei Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) konzorciumban a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal (továbbiakban: SZGYF) – későbbiekben Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság (továbbiakban: TEF) – 2017. december 01. napjától 2021. május 31. napjáig valósította meg az EFOP-1.6.3-17 számú, Megyei szintű felzárkózás-politikai együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódó együttműködést. Az EFOP-1.6.3-17-2017-00009 azonosítószámú, “Veszprém megyei esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés” elnevezésű projekt a Széchenyi 2020 program keretében, 74,976 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatással valósult meg.

A fejlesztés célja, hogy a projekt megyei összefogással (társadalmi – civil – gazdasági szereplők bevonásával) csökkenteni kívánta a társadalmi kirekesztettségben, szegénységben élők számát, a szegénység újra termelődését.

A fenti stratégia megvalósítása érdekében megyei szintű koordinációs és konzultációs rendszert alakított ki az Önkormányzat. Az általános cél érdekében az alábbi részcélok/feladatok megvalósítása történt meg:

  • új együttműködések generálása
  • hátrányos helyzetű célcsoportokat érintő beavatkozások összehangolása
  • a megyék kapacitás és szervezetfejlesztése
  • helyi szintet meghaladó problémák megoldása közösségi összefogással

 

Az Önkormányzat a projekt ideje alatt 2 fő felzárkózási munkatársat foglalkoztatott, a pénzügyi vezetői és projektmenedzseri feladatokat 1 személy látta el. Az állami és önkormányzati feladatok összehangolása érdekében pedig a TEF 1 fő instruktor részvételét biztosította.

Az Önkormányzat munkatársai Esélyegyenlőségi érzékenyítő tréningen vettek részt. A projekt ideje alatt, majd a fenntartási időszakban is működött a Megyei Felzárkózási Fórum.

A Fórum által létrehozott Munkacsoport átfogó szakmai tevékenységet végzett.

 

Elkészült a Szolgáltatási Út Térkép (SZÚT), mely bemutatja, összefoglalja a projekt ideje alatt megtartott közösségi rendezvényeken tapasztaltakat, a feltárt problémákat. Feltérképezésre kerültek a megyéhez tartozó önkormányzatok szolgáltatási hiányai. Megtörtént a kapcsolatfelvétel és együttműködés generálására került sor. A fejlesztés eredményeként a projekt során létrejöttek együttműködési megállapodások, melyek területi szinten jelentkező, az esélyegyenlőséget és felzárkózást érintő speciális problémák megoldására, szolgáltatáshiányok kiküszöbölésére irányultak.

A megyei szintű beavatkozások összehangolása érdekében a projekt eredményei beépítésre kerültek a fejlesztéspolitikai dokumentumokba.

A projekt befejezési határ idejének hosszabbítására a pandémiás helyzet miatt került sor.

A projektről bővebb információ a https://efop.vpmegye.hu/ oldalon található.

 

 


Megszakítás