Projekt bemutatása


„Veszprém megyei esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés”
A nyertes pályázat azonosító száma: EFOP-1.6.3-17 2017-00009

A Veszprém Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal (SZGYF) – későbbiekben Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság (továbbiakban TEF) – konzorciumban támogatási kérelmet nyújtott be az EFOP-1.6.3-17 számú (Megyei szintű felzárkózás-politikai együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan) felhívásra.

A projekt címe: „Veszprém megyei esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés” A nyertes pályázat azonosító száma: EFOP-1.6.3- 17 2017-00009

A támogatásban elnyert összeg: 74 976 000, -Ft, a támogatás vissza nem térítendő támogatás.

A támogatás mértéke: 100%

A projekt megvalósításának kezdete: 2017. 12. 01.
A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2021. 02. 28.

A projekt a felhívásban, valamint a MNTFS megfogalmazottak szerint megyei összefogással (társadalmi – civil – gazdasági szereplők bevonásával) csökkenteni kívánja a társadalmi kirekesztettségben, szegénységben élők számát, a szegénység újra termelődést. A fenti stratégia megvalósítása érdekében megyei szintű koordinációs és konzultációs rendszert alakít ki az Önkormányzat. Az általános cél érdekében az alábbi részcélok/feladatok megvalósítását tervezi támogatást igénylő: – új együttműködések generálása – hátrányos helyzetű célcsoportokat érintő beavatkozások összehangolása – a megyék kapacitás és szervezetfejlesztése – helyi szintet meghaladó problémák megoldása közösségi összefogással Az Önkormányzat a projekt ideje alatt 2 fő felzárkózási munkatársat foglalkoztat, a pénzügyi vezetői és projektmenedzseri feladatokat egy személyben látja el a felhívásban előírt feltételek szerint. Az állami és önkormányzati feladatok összehangolása érdekében az SZGYF (TEF) 1 fő instruktor részvételét biztosítja. A felhívás 3.1.1.1. I. pontja alapján feltérképezésre kerülnek a megyéhez tartozó önkormányzatok szolgáltatási hiányai, megtörténik a kapcsolat felvétel, együttműködés generálására kerül sor. Az Önkormányzat munkatársai számára érzékenyítő tréningeket szervez támogatást igénylő. A projekt ideje alatt, majd a fenntartási időszakban is működik a Megyei Felzárkózási Fórum. A megyei szintű beavatkozások összehangolása érdekében a projekt eredményei beépítésre kerülnek a fejlesztéspolitikai dokumentumokba. Az együttműködések erősítése érdekében rendezvénysorozatot szervez az Önkormányzat.

A szakmai megvalósítást az önkormányzat az alábbi tevékenységgel segíti: Évente minimum 2 alkalommal Megyei Felzárkózási Fórumot tart, melynek tagjai: helyi önkormányzati szereplők (3 db), megyei és helyi roma nemzetiségi önkormányzat képviselői (3 db), civil szervezetek és egyházak képviselői, közszolgáltatók képviselői, gazdasági szereplők képviselője (min. 3 db, paktumdelegáltja kötelező), megyei kormányhivatal foglalkoztatási és népegészségügyi szakterületének képviselője, szakképzési centrum képviselője, megyei önkormányzat felzárkózáshoz kapcsolódó bizottságának képviselője, továbbá az EMMI, Veszprém Megyei Rendőrfőkapitányság képviselője, Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házak képviselője. Létrehozásra kerül a Szolgáltatási Út Térkép. Megvalósul a Megyei Esélyteremtő Paktum. Lokális és Horizontális felzárkózási folyamatok érvényesítésre kerülnek. Az Önkormányzatnál 10 munkatárs érzékenyítő tréningen vesz részt.

Évente 4, összesen 12 alkalommal rendezvénysorozat kerül megtartásra a lakosság bevonásával, amelyek céljai az együttélési modellek bemutatása, kialakításuk kezdeményezése. (életvezetési tanácsadás, pénzügyi integráció, adósságkezelési tanácsadás).

A projekt időtartama alatt összesen 4 mérföldkő kerül tervezésre. Az 1. mérföldkő a támogatói okirat hatályba lépésétől számított 6. hónap utolsó napjára valósul meg (2 fő felzárkózási munkatárs és 1 fő instruktor alkalmazásra kerül, megvalósul a képzés, a támogatási összeg min. 10 %-ról kifizetési kérelem benyújtásra kerül). A 2. mérföldkő a támogatói okirat hatályba lépésétől számított 18. hónap utolsó munkanapján esedékes (elvégzett feladatok: 2 db Megyei Felzárkózási Fórum, a megítélt támogatás 20 %-ról (halmozott) kifizetési kérelem benyújtása). A támogatói okirat hatályba lépésétől számított 2. év utolsó munkanapjáig (3. mérföldkő) elkészül a Szolgáltatási Út Térkép, további Megyei Felzárkózási Fórumok kerülnek megtartásra, az igényelt támogatási összeg minimum 50 %-ról (halmozott) kifizetési kérelem benyújtása. A 4. mérföldkőre (projektzárás) megvalósul valamennyi tervezett tevékenység, a támogatási okiratban meghatározott összeg legalább 90 %-val az Önkormányzat elszámol az Irányító Hatóság felé. A felhívás 3.7.1 pontjában meghatározott indikátort támogatást igénylő határidőre teljesíti (szervezetfejlesztési intézkedéssel érintett intézmény – 1 db).

Kedvezményezett vállalja továbbá, hogy valamennyi esélyegyenlőségi és környezetvédelmi előírást betart, nem közvetít szegregációt.

Skip to content