Projekt bemutatása


A projekt lezárult!

 

A Veszprém Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal (SZGYF) – későbbiekben Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság (továbbiakban TEF) – konzorciumban támogatási kérelmet nyújtott be az EFOP-1.6.3-17 számú (Megyei szintű felzárkózás-politikai együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan) felhívásra.

 

A projekt címe: „Veszprém megyei esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés”

A nyertes pályázat azonosító száma: EFOP-1.6.3- 17 2017-00009

A támogatásban elnyert összeg: 74 976 000, -Ft, a támogatás vissza nem térítendő támogatás.

A támogatás mértéke: 100%

A projekt megvalósításának kezdete: 2017. 12. 01.

A projekt fizikai befejezésének napja: 2021. 05. 31.

A projekt a felhívásban, valamint a MNTFS megfogalmazottak szerint megyei összefogással (társadalmi – civil – gazdasági szereplők bevonásával) csökkenteni kívánta a társadalmi kirekesztettségben, szegénységben élők számát, a szegénység újra termelődést.

A fenti stratégia megvalósítása érdekében megyei szintű koordinációs és konzultációs rendszert alakított ki az Önkormányzat. Az általános cél érdekében az alábbi részcélok/feladatok megvalósítása történt meg:

  • új együttműködések generálása
  • hátrányos helyzetű célcsoportokat érintő beavatkozások összehangolása
  • a megyék kapacitás és szervezetfejlesztése
  • helyi szintet meghaladó problémák megoldása közösségi összefogással

Az Önkormányzat a projekt ideje alatt 2 fő felzárkózási munkatársat foglalkoztatott, a pénzügyi vezetői és projektmenedzseri feladatokat egy személy látta el, az állami és önkormányzati feladatok összehangolása érdekében az SZGYF (TEF) 1 fő instruktor részvételét biztosította.

A felhívás 3.1.1.1. I. pontja alapján feltérképezésre kerültek a megyéhez tartozó önkormányzatok szolgáltatási hiányai, megtörtént a kapcsolat felvétel, együttműködés generálására került sor. Az Önkormányzat munkatársai számára érzékenyítő tréningeket szervezett a Kedvezményezett Veszprém Megyei Önkormányzat. A projekt ideje alatt, majd a fenntartási időszakban is működik majd a Megyei Felzárkózási Fórum. A megyei szintű beavatkozások összehangolása érdekében a projekt eredményei beépítésre kerülnek a fejlesztéspolitikai dokumentumokba. Az együttműködések erősítése érdekében rendezvény sorozatokat szervezett a Kedvezményezett.

A szakmai megvalósítást az önkormányzat az alábbi tevékenységgel segítette:

  • Évente 2 alkalommal Megyei Felzárkózási Fórumot szervezett, melynek tagjai: helyi önkormányzati szereplők, megyei és helyi roma nemzetiségi önkormányzat képviselői, civil szervezetek és egyházak képviselői, közszolgáltatók képviselői, gazdasági szereplők képviselője, megyei kormányhivatal foglalkoztatási és népegészségügyi szakterületének képviselője, szakképzési centrum képviselője, megyei önkormányzat felzárkózáshoz kapcsolódó bizottságának képviselője, továbbá az EMMI, Veszprém Megyei Rendőrfőkapitányság képviselője, Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házak képviselője.
  • Létrehozásra került a Szolgáltatási Út Térkép. Megvalósult a Megyei Esélyteremtő Paktum. Lokális és Horizontális felzárkózási folyamatok érvényesítésre kerültek. Az Önkormányzatnál 10 munkatárs érzékenyítő tréningen vett részt.
  • Évente 4, összesen 12 alkalommal rendezvénysorozat került megtartásra a lakosság bevonásával, amelyek céljai az együttélési modellek bemutatása, kialakításuk kezdeményezése (életvezetési tanácsadás, pénzügyi integráció, adósságkezelési tanácsadás).

A projekt időtartama alatt összesen 4 mérföldkő került tervezésre:

Az 1. mérföldkő a támogatói okirat hatályba lépésétől számított 6. hónap utolsó napjára. A 2. mérföldkő a támogatói okirat hatályba lépésétől számított 18. hónap utolsó munkanapjára. A támogatói okirat hatályba lépésétől számított 2. év utolsó munkanapjára a 3. mérföldkő. A 4. mérföldkőre (projektzárás) megvalósult valamennyi tervezett tevékenység.

A felhívás 3.7.1 pontjában meghatározott indikátort támogatást igénylő határidőre teljesíti (szervezetfejlesztési intézkedéssel érintett intézmény – 1 db).

Kedvezményezett valamennyi esélyegyenlőségi és környezetvédelmi előírást betartott és nem közvetített szegregációt.

Megszakítás